Användare Lösenord

Utbildning

Yrkesintroduktion

Avtal om yrkesintroduktion

Almega har träffat överenskommelser med Fastighetsanställdas Förbund om yrkesintroduktion av unga mellan 18 och 24 år inom avtalsområdena serviceentreprenad och specialservice.

Avtalet ger möjlighet för det företag som vill att i sex månader provanställa unga, på heltid, med 75% av lägsta utgående månadslön enligt kollektivavtalet. Under 25% av arbetstiden ska den anställde genomgå teoretisk och praktisk utbildning. Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter på lönen och får ett handledarstöd på 115 kr per anställd och dag.

En förutsättning för anställningen är att avtal tecknas med ombudsman på Fastighetsanställdas förbund. Det måste också finnas en utsedd handledare som ansvarar för introduktionen och en utbildningsplan.

Almega och Fastighets har gemensamt tagit fram informationsmaterial och alla mallar som behövs.
En projektledare har utsetts som ansvarar för detta. Den som är intresserad av att veta mer och börja anställa redan nu kan skicka e-post till projektledaren, Carl-Gustaf Stawström,
carl-gustaf.stawstrom@comhem.se, så kontaktar han er.