Användare Lösenord

Saneringsindex

SFR har tillsammans med Statistiska Centralbyrån tagit fram ett skräddarsytt kostnadsindex för saneringstjänster. Indexet är konstruerat för att spegla kostnadsutvecklingen i två typer av saneringsverksamheter - skadeservice och industriservice. Indexet revideras av Statistiska Centralbyrån två gånger per år – den 1 maj och den 1 november.

Indexet är kostnadsfritt att använda för företag och kunder.