Användare Lösenord

Om SFR

En sammanslutning av Sveriges branschledande saneringsentreprenörer

Sanering är en mångsidig, omfattande och betydelsefull servicenäring som omsätter cirka tre miljarder kronor årligen i Sverige.

De marknadsledande saneringsföretagen är medlemmar i Saneringsföretagens Riksförbund, SFR, ett förbund som bildades 1987.

Saneringsföretagen arbetar inom ett brett register. Vi sanerar brand- och vattenskador, tar bort asbest, pcb, kemikalier, olja, klotter och är experter på allt från ventilationssanering till restvärdesräddning och elektroniksanering. Industriserviceföretagen rengör industriproduktionsanläggningar inom exempelvis fordonsindustri, pappersbruk och raffinaderier. Vi har också specialister på kärnkraftsservice och riskavfall och andra miljövårdande insatser i vid mening.

SFR arbetar för att på olika vägar främja saneringsbranschen och verka för en teknisk och kvalitativ utveckling av medlemsföretagens tjänster.