Användare Lösenord

Utbildning

Yrkesbevis

SRF erbjuder i samarbete med SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd) en yrkesutbildning för saneringsbranschen. Syftet är att hålla yrkesskickligheten inom saneringsbranschen på en hög nivå.
För att få ett yrkesbevis genomgår deltagaren SRY:s grundutbildning för sanerare. Utbildningen utgår till stor del ifrån boken Professionell Sanering. Syftet med utbildningen är att deltagarna efter godkänt teoretiskt prov ska ha grundläggande kunskap om sin yrkesroll.

Gå gärna in på serviceentreprenörernas hemsida och läs mer om SRY och yrkesbevis. Där kan ni också se var närmsta diplomerade handledare, som kan utföra en yrkesbevisutbildning för sanerare, finns.

För Handledare
Handledare kan hitta aktuellt handledarmaterial på Serviceentreprenörernas hemsida under menyn SRY. Denna sida kan också nås genom följande länk.