Användare Lösenord

Utbildning

Grundutbildning

SFR har tillsammans med Servicebranschens yrkesnämnd, SRY, tagit fram en grundutbildningsbok för saneringstekniker: ”Professionell sanering”.

Här ges grundläggande kunskaper om olika saneringsuppdrag, arbetsmetoder, utrustning, maskiner och kemisk-tekniska ämnen. Den behandlar också arbetsmiljö, service, kvalitet och ekonomi. Boken är lättläst och inspirerande och kan användas som grundutbildningsmaterial, men även som en uppslagsbok för den nyfikne.