Användare Lösenord

Saneringsservice

Olika händelser, industrier och verksamheter kräver olika lösningar för sin sanering. Saneringsföretagen tar hand om alla saneringsuppdrag med specialutbildade medarbetare och modern, effektiv utrustning och med högsta servicegrad.


Sanering av asbesttak

Bostadssanering

Spolning av utrustning i en spolbox.

Rengöring av ventilation

Oljesanering med barkspridare

Radioaktiv sanering
av komponent

Mögelsanering med isblästring

Industrirengöring