Användare Lösenord

Policys

Kvalitet

Saneringsföretagens Riksförbund, SFR, samlar de marknadsledande saneringsföretagen i Sverige i syfte att främja saneringsbranschen och verka för en kvalitativ och teknisk utveckling av medlemsföretagens tjänster.

Kvalitetsfrågor skall ha en framträdande plats i SFR:s verksamhet.

God kvalitet skapas bland annat genom yrkeskunniga och motiverade medarbetare, högsta miljömedvetande och säkerhetstänkande, samt genom att säkerställa att lagar och föreskrifter efterlevs.

SFR skall aktivt påverka medlemsföretagen att på bästa sätt kvalitetssäkra sin verksamhet.

SFR skall ta del i kvalitetsarbetet genom att samla in och förmedla information till medlemsföretagen, samt genom att ställa kansliets resurser till förfogande i enskilda fall när medlemsföretag så önskar.

Kvalitet skapar goda kundrelationer och referenser, vilket i sin tur bidrar till utvecklade och bättre affärer.