Användare Lösenord

Om SFR

Medlemskrav

För att bli medlem i SFR måste företagen uppfylla en rad krav. Kunderna ska känna sig trygga när de anlitar ett SFR-företag.

SFR ställer höga krav på sina medlemmar. Förbundets ändamål är att höja branschens anseende och verka för att tjänsterna håller hög kvalitet. Det gör SFR genom att ställa krav och att stödja sina medlemmar. En kund som anlitar ett SFR-anslutet företag ska kunna vara säker på att arbetet utförs av utbildad personal, i enlighet med gällande lagstiftning och med kundens behov i fokus.

Kollektivavtal

Medlemmarna ska vara anslutna till kollektivavtalsslutande arbetsgivarorganisation (kollektivavtal genom hängavtal är ej tillräckligt). Där igenom garanteras de anställda avtalsenliga löner, försäkringsskydd och andra förmåner. Samtidigt innebär det att facket får möjligheter till insyn i verksamheten. SFR uppmuntrar alla företag att ha en god och nära relation med facket.

Aktiebolagsform

SFR kräver att medlemmarna ska vara aktiebolag, för att säkerställa att medlemmen har godkänd revisor och att räkenskaperna sköts enligt god redovisningssed.

Minst tre års verksamhet

Företag som blir medlemmar i SFR skall vara väletablerade och manifestera sin långsiktighet redan från inträdet. Vi kräver minst tre års verksamhet i branschen, och under dessa tre år ska företaget ha skött sina åtaganden på ett välrenommerat sätt.

Fullgott försäkringsskydd

Alla SFR-företag oavsett verksamhet ska kunna styrka att de har fullgott försäkringsskydd som innefattar ansvarsförsäkring för såväl personskada som sakskada.

Godkännande av myndigheter

För vissa saneringsuppdrag krävs speciella myndighetstillstånd, exempelvis asbest. Det är en självklarhet att SFRs företag måste ha alla erforderliga tillstånd.

Garanterad kompetens

En kund som anlitar SFR-anslutet företag ska kunna känna sig förvissad om att saneringsteknikerna har mycket goda kunskaper om hur jobbet ska utföras för att nå bästa resultat på ett säkert sätt.