Användare Lösenord

Om SFR

Årsavgifter

Medlemsavgift

100 kr per företag

Serviceavgift

Antal anställda Grundavgift Avgift/anställd
  0 - 10 anställda 3.500 kr 30 kr/anställd
11 - 25 anställda 5.500 kr 30 kr/anställd
26 -       anställda 7.500 kr 30 kr/anställd


Avgiften grundas på samtliga anställda enligt senaste årsredovisning, dock högst 400 anställda.
För nytillkommande medlemmar utgår en inträdesavgift på 5000 kr.

Serviceavgift:
Företag som beviljas inträde under första halvåret respektive år erlägger fulla avgifter enligt ovan.
Företag som beviljas inträde under andra halvåret respektive år erlägger halva serviceavgiften, såväl grundavgift som avgift per anställd.